آژانس مسافرتی و جهانگردی سیمرغ تراول

وقت سفارت فرانسه 2023 اشخاص ایرانی که قصد سفر به کشور فرانسه را دارند باید در ابتدا ویزای این کشور را دریافت نمایند. برای اخذ ویزای کشور فرانسه گرفتن وقت ملاقات از سفارت این کشور الزامی است.