آژانس مسافرتی و جهانگردی سیمرغ تراول

خدمات اخذ ویزای تحصیلی توسط آژانس سیمرغ تراول

ویزا دانش آموزی

مدارس دولتی سالانهمدارس خصوصی دوزبانه سالانهپذیرش و آماده سازی مدارک و مصاحبهویزا تحصیلیویزا همراه
2500 یورو8000 تا 12500 یورو2000 یورو1500 یورو2000 یورو

شرایط

💢 در مقطع ابتدایی, راهنمایی و متوسطه دانش آموز  باید دارای مدرک B2 زبان فرانسه  باشد

💢 شروع کلاس هفته اول سپتامبر

💢 اخذ ویزا همراه

ویزا دانشجویی

دانشگاه های خصوصی به زبان فرانسه یا انگلیسی بسته به رشته انتخابیپذیرش تحصیلیویزای دانشجویی
2000 یورو1500 یورو1250 یورو

شرایط

💢حداقل مدرک زبان B2 فرانسه

💢دانشگاه خصوصی به زبان انگلیسی آیلتس 6

💢دانشگاه دولتی به زبان فرانسه تحصیل رایگان

ویزا آمادگی زبان فرانسه

پذیرشویزا
1250 یورو1250 یورو

شرایط

💢 حداقل A1 زبان فرانسه