آژانس مسافرتی و جهانگردی سیمرغ تراول

ویزای جاب سیکر اروپا برای رانندگان پایه یک

قیمت کلویزای همراه همسرفرزند زیر 18 سال
23500 یورو6000 یورو2500 یورو

شرایط

حداکثر سن 45 سال داشتن گواهینامه پایه یک الزامی است داشتن حداقل دیپلم متوسطه تمکن مالی 850 میلیون تومان گردش حساب سه ماهه با معدل حداقل 20 میلیون تومان آشنای به یکی از زبان های انگلیسی یا آلمانی ویا فرانسه امکان ویزا همراه برای همسر و فرزندان