آژانس مسافرتی و جهانگردی سیمرغ تراول

دوره 3 ماهه جاب آفر ناخن کاری در پاریس

💢حداقل دیپلم متوسطه

💢یک سال سابقه کار مرتبط

💢داشتن مدرک زبان B1 فرانسه

💢حداکثر سن 40 سال

💢پایه حقوق اولیه 2000 یورو

 

هزینه

قیمت کل شامل: 

💢اقامت

💢دوره آموزشی

💢قراردادکار

💢تطبیق مدرک

💢اخذ اجازه کار

💢27500 یورو